རྩིས་རིག་དྲ་ཚིགས།

Spread the love

Tibetan Astrology

དེ་རིང་གི་གཟའ་སྐར་སྤར་སྨེ་ཉི་ཁམས།


རབ་བྱུང་གཉིས་ཀྱི་ལོ་ཐོ།

སྤྱི་ལོའི་ཟླ་ཚེས་ཀྱིས་ཧོར་ཟླའི་ཚེས་གྲངས་དང་གཟའ་སྐར་འཚོལ་བ།


ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན།

  • 2022/5/16 རབ་བྱུང་༡༧པའི་ཆུ་སྟག་ལོའི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ཉིན་ཀྱི་ཟླ་འཛིན་རྒྱས་པ།


སྐར་རྩིས་ཀུན་འདུས་ནོར་བུ་སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་སྒྲ་སྒམ།


ནག་རྩིས་སྔོན་འགྲོ།