Categories
རྒྱ་རྩིས། སྐར་རྩིས།

༢༠༢༢ལོའི་ཧོར་ཟླ་༤་ཚེས་༡༥་ཟླ་འཛིན

Categories
ནག་རྩིས། རྒྱ་རྩིས། སྐར་རྩིས།

དེ་རིང་།

དེ་རིང་གི་གཟའ་སྐར་སྤར་སྨེ་ཉི་ཁམས།


Categories
རྒྱ་རྩིས། སྐར་རྩིས།

རབ་བྱུང་གཉིས་ཀྱི་ལོ་ཐོ།

རབ་བྱུང་༡༦-༡༧པ་སྟེ་
སྤྱི་ལོ་༡༩༢༧་༡་༡་ནས་༢༠༤༦་༡༢་༣༠བར་གྱི་ལོ་ཐོ།